≡ Menu

Undervisere

Nogle typiske temaer i supervision af undervisere:

* Analyse af den gruppe, der undervises, deres baggrund og
behov.
* At hjælpe kursisterne med at finde deres reelle motivation for at
lære og eksperimentere.
* At tage udgangspunkt i kursisternes nysgerrighed, erfaringer og
ressourcer.
* Hvad er det væsentligste, du som underviser har på hjerte?
* Valg af undervisningsformer.
* Hvordan lærer netop disse mennesker?
* Hvordan få hver enkelt kursist aktiveret i en læreproces?
* Brug af kreative udtryk i undervisningen.
* Brug af kroppen i undervisningen.
* Hvordan man kan bruge modstand fra kursisterne som
vejvisning.
* At lytte til stemningen i undervisningsrummet og turde bryde og
gøre noget andet, hvis stemningen går død.

Og:

* At passe på sig selv som underviser og undgå stress.
* At være hjemme i sig selv, når man underviser.
* At finde balancen mellem struktur og løshed.
* At finde sin åbenhed og udforskende interesse for både kursister
og indhold.
* At bevare sine grænser.
* At finde sine specifikke kvaliteter som underviser.
* At evaluere et undervisningsforløb undervejs og til slut.
* At slippe undervisningen, når man forlader den.