≡ Menu

Terapeuter

Nogle typiske temaer i supervision af terapeuter:

* Hvordan man kan arbejde med den givne klient og dennes
problemstillinger.
* Hvordan supervisanden møder klienten.
* Hvordan hjælpe klienten til at komme i kontakt med dybe
kropsforankrede ressourcer. Læs om ressourcer.
* Hvordan disse ressourcetilstande kan bruges til heling af et
traumatiseret nervesystem – og som udgangspunkt for mange
andre bearbejdningsprocesser.
* Hvordan man kommer rundt om alle de aspekter i et
traumearbejde som betinger, at klienten kan få helt fred med det
skete.
* Hvordan “læse” klientens kropssprog og spændingsmønstre i
kroppen?
* Hvordan forstå klientens problemer udfra biografien.
* Hvordan finde en optimal rute i processen.
* Hvordan hjælpe klienten til selvhjælp og selvansvar.

Og:

* Hvad bliver aktiveret i supervisanden ift. klienten eller dennes
problem?
* Hvordan passe på sig selv som behandler.
* Hvordan være hjemme i sig selv og undgå frelserrollen.
* At læne sig lidt tilbage og åbne sit hjerte.
* At finde sin åbenhed og udforskende interesse.
* At forstå sin egen krops signaler i arbejdet.
* At bevare sine grænser.
* At finde sit specifikke værd som terapeut.
* At finde omsorg for sig selv, der hvor det er svært.
* At slippe klienten og dennes problematik efter terapien.