≡ Menu

Supervision

Supervision af professionelle eller studerende kan ske individuelt eller i mindre grupper.

Supervision er en læreproces, som tager sit udgangspunkt i de vanskeligheder supervisanden har i forhold til en eller flere konkrete klienter eller undervisningssituationer.
Indholdet vil typisk både dreje sig om den klient og den problematik, supervisanden kommer med, men også om det, som sker i hende/ham selv, og i rummet mellem klient og terapeut eller underviser og kursister.
Læs mere om
Supervision af terapeuter
Supervision af undervisere