≡ Menu

Foredrag: Nye veje til heling af psyken og nervesystemet

Hvis man for eksempel lider af angst, stress, søvnløshed, overbekymring og hypersensitivitet eller af følelser som forkerthed, forladthed, ikke være værd at elske, aldrig være god nok – så har det oftest sine grunde i livshistorien.

Marianne Dreyer vil fortælle om sine mange års erfaringer med nye veje i psykoterapi og selvhjælpsteknikker til heling af psykens dybere sår. Den metode foredraget handler om er særlig ved at bruge aktivering af meridianpunkter, ved anvendelse af den kinesiologiske muskeltest som vejviser
samt ved ofte at arbejde med de tidligste sår i psyken.

– Der er efterhånden stor accept af og belæg for virkningen af akupunktur på forskellige fysiske sygdomme. Men hvordan forholder det sig, når det gælder arbejde med afbalancering af meridiansystemet med henblik på heling
af nervesystemet og psyken?
– Den kinesiologiske muskeltest som vejviser i processen. Kroppen ved, hvor de dybereliggende årsager er, og om de er klar til bearbejdning. Hvad siger forskningen om dette?
– Hvordan selvhjælpsteknikker (med aktivering af meridianpunkter, tapping eller massage) og terapi kan gå hånd i hånd og bidrage både til at fordybe og forkorte processen.
– Tre teorier om arbejde med choktraumer i kropsorienteret psykoterapi sammenstilles.
– I EMDR ( Eye Movement Desensitization and Reprocessing) , der er en meget anerkendt og veldokumenteret terapiform findes belæg for helingsværdien af arbejde med øjenbevægelser som en del af traumearbejdet.
– Hvad kan vi lære af forskningen omkring placeboeffekten?
– Hvordan man kan arbejde med de allertidligste sår, traumer og forsømtheder
ofte fra før erindringen.
– Hvordan det indre barns og spædbarns kærlighedskar kan fyldes op, og bidrage til ændringer af dybe strukturer i psyken.