≡ Menu

Nærværstræning / Mindfulness

Nærværstræning i dagligdagen

Kurset sigter mod at støtte deltagerne i deres livsprocesser og personlige udviklingsarbejde med fokus på : nærvær, selvaccept og medfølelse (empati).

Nærvær og opmærksomhed er nøgler til større intensitet, mindre stress og øget kvalitet i livet. Vi vil arbejde med forskellige måder at lære et større nærvær i dagligdagens aktiviteter: når man børster tænder, står i kø, sidder i møde, er i kontakt, er ked af det, spiser etc. Temaerne er bl.a.:

* opmærksomhed i åndedrættet, bindeleddet mellem krop og sind
* opmærksomhed i kroppen, herunder at scanne kroppen med
fuld opmærksomhed
* opmærksomhed i kroppens bevægelser og positioner,
* at åbne sine sanser
* opmærksomhed i følelser og emotioner
* opmærksomhed på sindet og dets indhold
* opmærksomhed på nuet ved at slippe fokuseringen på fortid
og fremtid
* opmærksomhed ind i bøvlede psykologiske mønstre og vaner.

Teknikkerne til at lære et større nærvær og til at nærme sig nuet er gamle, og nogle af disse er relativt lette at lære. Det er derimod vanskeligt at få vævet teknikkerne ind i sin eksistens og hverdag og fordybe sin opmærksomhed. Træningen sigter imod en sådan integration og fordybelse.

Arbejdsformer: oplæg og øvelser, individuelt arbejde og udveksling i gruppen, meditative øvelser, samt arbejde med kroppen. Hovedvægten er på træning i hverdagens almindelige gøremål og kontakter og kræver derfor ikke ekstra tid. (Litteratur til inspiration: Thich Nhat Hanh , Pema Chödrön, Jon Kabat-Zinn og Tara Bennet-Golemann)