≡ Menu

Heling af choktraumer

Choktraumer dannes typisk som følge af ulykker, vold, overgreb, alvorlig sygdom, pludselige dødsfald eller brud.

Kursets indhold:

* Psykiske og kropslige tegn på chok og posttraumatisk stress.
* Temaer omkring bearbejdning af traumets følger i krop og sind:
– Afdækning af de kropslige ressourcer, der kan medvirke til
heling af traumet.
– Genvindelse af evnen til at kunne mærke og udtrykke de følelser
og behov, der blev “nedfrosset” i choksituationen.
– Frisættelse af angst.
– Indhentning af fraspaltet livsenergi i retning af at være hjemme i
sin krop.
– Genetablering af hukommelsen, orienteringsevnen og
handlekraften.
* Ekstraordinære bevidsthedstilstande i forbindelse med chok.

Kurset bygger primært på inspiration fra Bodynamic Instituttet, Peter Levine og Diane Poole Hellers teori og praksis, – samt på underviserens mange års erfaringer fra arbejdet med choktraumer.

Kurset er overvejende teoretisk, men vil også indeholde øvelser omkring ressourcefinding, – og desuden arbejde med centrering og grounding.

 

Læs mere om:

Choktraumer under kropsorienteret psykoterapi og
Ressourcer, som er altafgørende for at helingen af nervestemet kan ske.