≡ Menu

At vække sine ressourcer

Og slippe sine uønskede mønstre med RMT selvhjælpsteknikker.

Du kan læse om RMT, Ressourcefunderet Meridianpunkts Terapi her på hjemmesiden.

Den genstridige psyke, der ikke vil, som jeg vil – det kender de fleste. Det kan være man bøvler med:
– selvnegative tanker og følelser,
– stress, angst og bekymring eller søvnløshed,
– uhensigtsmæssige vaner og mønstre,
– lavt selvværd,
– smertelige følelser og stemninger,
– den evige indre dommer, etc.

Det vanskelige ved at ændre på alt det, vi har lært så grundigt i barndommen, er at ”komme i tale” med sit eget ubevidste. Det er i kroppen og det ubevidste de veltrådte stier går – det er også herfra de skal ændres. Men hvordan er det store spørgsmål.
Kurset handler om de mest effektive selvhjælpsteknikker, jeg kender til at træde nye stier.

På kurset kommer du til at lære 4 teknikker. De er alle båret af følgende grundholdninger:
– varme og hjertelighed for sig selv
– mod til at integrere og slippe sine skyggesider
– kreativ lytten efter, hvad kroppen og sindet har brug for.

I) RMT I:
handler om at koble det, man er utilfreds med til selvaccept og værdsættelse af sig selv. Man bruger nogle individuelt designede sætninger, som man arbejder med samtidig med at man aktiverer en række meridianpunkter i ansigtet og på kroppen.

II) RMT II:
Denne teknik handler om at træde nye konstruktive stier i hjernen. Igen en kobling af individuelle konstruktive ressource-sætninger samtidig med meridianpåvirkningen. Det er aktiveringen af meridianpunkterne, der gør den store forskel. Når meridiansystemet bringes i balance bliver der så at sige hul igennem til det ubevidste. På kurset vil principperne for opbygning af den individuelle form blive gennemgået, således at deltagerne efter kurset selv vil være i stand til at arbejde med nye temaer.

III) Ressource-slip åndedrættet:
Her arbejdes med åndedrættets grundlæggende struktur: På indåndingen åbnes for de ressourcer, der er behov for. Og på udåndingen giver man slip på det, der skal slippes.

IV) Ressourcefeltsteknikken:
Deltagerne lærer her at opbygge et eget ressourcefelt:
et rum, hvori man kan hele og tanke op.

Desuden vil vi arbejde med forskellige opmærksomhedsøvelser i kroppen

koblet med det at tune ind på ressource-følelser.

Til kurset hører et kompendium af arbejdspapirer, som sendes til deltagerne inden kurset.

Deltagerantallet er max 8, da de individuelle temaer skal have plads.

Sted: Elme Alle 32, 8766 Nr Snede
Tid: 8. og 9. nov. 2014, lørdag 10 – 16, søndag 10 – 15.
Tilmelding: send mig en mail og:
Pris: 1900 kr. – endelig tilmelding er betaling til: 9551-0003370410.

Marianne Dreyer
Psykoterapeut MPF og cand.pæd.
Elme Alle 32
8766 Nr. Snede
75 77 02 75
www.mariannedreyer.dk