≡ Menu

Heling af choktraumer

Dersom I fremdrager det, som er i jer,
vil det, som I fremdrager, frelse jer.
Dersom I ikke fremdrager det, som er i jer,
vil det, som I ikke fremdrager, ødelægge jer.
Thomasevangeliet, vers 71

Helbredelse af et traume er en proces, der fremkommer gennem en indre opmærksomhed i kroppen. Det sker ved at lave en kobling mellem såret/traumet og kroppens egne ressourcer, herunder en afbalancering af meridiansystemet.

Denne kobling er kernen i traumeheling.

Traumer forløses bedst, lettest og hurtigst ved, at man tager sit udgangspunkt i en ressourcetilstand og herfra langsomt integrerer traumet (se om ressourcetilstande)
– eller ved at man arbejder med at bringe kroppens energisystem i balance ved hjælp af aktivering af udvalgte meridianpunkter, samtidig med at klienten tuner ind på den traumatiske erindring eller følelse. Den sidste metode er langt den hurtigste. Og den er ligs så dybtgående og holdbar.

Traumearbejde er for en stor del et arbejde med nervesystemet. Men derudover ofte også en proces med en lang række temaer i personligheden. Et traumearbejde er ikke færdigt før personen har fuldstændig fred med det, der skete, ro i sit nervesystem og en følelse af, at alt er på plads.
Et eventuelt sorgarbejde vil ofte være en del, som personen selv arbejder videre med over et længere stræk af tid.

Læs evt mere under kurser om heling af choktraumer. Her vil du få mere viden, også selv om du ikke er interesseret i at gå på kursus i emnet.