≡ Menu

Kropsorienteret psykoterapi og RMT

Kroppen er det ubevidstes spejl, og den rummer både følelser og erindringer. I kropsorienteret psykoterapi er samtalen central, med stadig opmærksomhed på og bearbejdning af det, der sker i kroppen.

Siden 2005 har jeg været meget optaget af at arbejde med aktivering af forskellige meridianpunkter som en del af terapiforløbet. Efter at have erfaret særdeles overbevisende effekt
på min egen krop og nervesystem, lærte jeg at arbejde med TFT, Tankefelt Terapi. Dette blev starten til udviklingen af det, jeg i dag kalder

Ressourcefunderet Meridianpunkts Terapi, RMT.
RMT har både fordybet og præciseret mit arbejde med terapi
og været en helt uvurderlig del af min egen proces. Desuden har udviklingen af disse arbejdsformer betydet en meget væsentlig tidsmæssig forkortelse af mine terapiforløb med klienter
.

Dette skyldes af selvhjælpeteknikkerne i RMT sætter klienten i stand til selv at lave en væsentlig del af helingsarbejdet hjemme.

Tankefeltterapi blev udviklet af en amerikansk psykolog, Roger J. Callahan i firserne. Det er en behandlingsform, der dels bygger på den kinesiske  meridianlære (læren om energibaner i kroppen), dels på kiropraktor George Goodhearts kinesiologi. Kort fortalt går TFT ud på, at klienten tuner ind på fx sin stress, ubehag eller angst og aktiverer derefter samtidig en række akupunkturpunkter ved at tappe på dem med to fingre. Det er nogle af de samme punkter, som man i akupunktur aktiverer med nåle.
Senere blev jeg opmærksom på, at man med stor effekt kan arbejde med ressourcetilstande og aktivering på punkterne.

Her var jeg især inspireret af en englænder ved navn Karl Dawson, som arbejder med EFT (Emotional Freedom Tecknique ), en udløber af TFT.

RMT, Ressourcefunderet Meridianpunkts Terapi, er en syntese og en videreudvikling af TFT og EFT koblet med nogle østligt inspirerede teknikker og med en traumearbejdsform inspireret af Peter Levine og Diane Poole Heller.

 
Læs evt. mere om RMT i min artikel om arbejde med nervesystemet, stress, angst og søvnløshed. …. Ligger på Velkomstsiden.

Terapien vil typisk sigte mod, at man bliver bedre til at:

* mærke sin krop og sine følelser
* finde ro og balance i sit nervesystem
* udtrykke tanker, behov og følelser
* håndtere og forvandle uhensigtsmæssige reaktioner og mønstre
* kende, forstå og acceptere sig selv
* forandre uhensigtsmæssige spændingsmønstre i kroppen
* mærke og sætte sine grænser
* udvikle sine evner til kontakt
* finde sine kvaliteter og sin kraft
* åbne sit hjerte
* åbne for de selvhelende potentialer
* lære af fortiden og finde nye veje.

Der arbejdes målrettet med at hele nervesystemet efter de traumatiske begivenheder, det evt. er nødvendigt at bearbejde.

Oftest tages udgangspunkt i aktuelle problemer, og herfra arbejdes efter behov tilbage til de livshistoriske relationer og begivenheder, der ligger bag. Her bruger jeg den kinesiologiske muskeltest som hjælperedskab til at finde de dybereliggende årsager til problematikkerne, til at afgøre om disse er klar til at blive bearbejdet samt til at finde den mest relevante behandlingsform for den enkelte person.

Terapien starter med et overblik over biografi og problematikker.
Den slutter med en evaluering.