≡ Menu

Baggrund

Mine vigtigste inspirationskilder og læremestre:

* Bodynamic Instituttets lærere, af hvem jeg har lært
om kropsorienteret psykoterapi, udviklingsteori
(karakterstrukturanalyse), traumeterapi, kropslæsning og
muskeltest. Kurser, 4-årig uddannelse, samt omfattende
individuel egenterapi.
* Peter Levine og Diane Poole Heller har inspireret mig
uvurderligt i arbejdet med ressourcer og traumer. Se evt
www.traumahealing.com eller www.traumasolutions.com
Henrik Lund, af hvem jeg har lært at arbejde med meridianpunkts-
aktivering, TFT. Dette blev starten på udviklingen af Ressource
funderet Meridianpunkts Terapi, RMT.
* Asta Fink, af hvem jeg har lært om drømme, fantasirejser og
tegneterapi.
* Jes Bertelsen af hvem jeg har lært – og fortsat vil være i
læreproces hos – om selvudvikling, nærværstræning
(mindfulness) og meditation. Se evt: http://www.vaekstcenteret.dk

Kort om uddannelser og arbejdsmæssige erfaringer:

* 1969-80 lærer
* 1981 cand. pæd.
* 1980-89 underviser i pædagogiske og psykologiske fag på
Danmarks Pædagogiske Universitet i Århus, samt freelance-
underviser for mange forskellige faggrupper.
* 1996 certificeret kropspsykoterapeut fra Bodynamic Instituttet.
* Siden 1990 har jeg udelukkende arbejdet med individuelle
terapiforløb, samt med kurser om terapi og personlig udvikling.

 

Du kan læse om mit faglige netværk her. Eller:
Hvis du vil vide mere om, hvad jeg har været optaget af undervisningsmæssigt gennem årene, kan du læse videre:


Tidligere afholdte kurser

Nedenstående er en række eksempler på undervisning og kurser, jeg har holdt. Først om årene – efter år 2000, – så 1990erne, – og endelig 1980erne.

EFTER ÅR 2000: FOKUS PÅ TRAUMEHELING, NÆRVÆRSTRÆNING . “VEJE UD AF SØVNLØSHED” og RMT (Ressourcefunderet Meridianpunkts Terapi).

– “At udforske og udfolde sine Ressourcer”.
– “Personlighedens Mønstre”.
– “Kropslæsning”.
– “Sorg”.
– “Nærværstræning i Dagligdagen”.
– “Heling af Choktraumer” – på Folkeuniversitetet, og i mange
forskellige andre sammenhænge.
– “At hjælpe den Traumatiserede” ( kursus for frivillige).
– “At passe på sig selv som Hjælper”.
– “Veje ud af Søvnløshed” (dels for psykologer og terapeuter,
dels for mennesker med søvnproblemer).
– ” Nye veje til heling af psyke og nervesystem”
om Ressourcefunderet Meridianpunkts Terapi RMT, og selvhjælpsteknikker
bl.a. for Folkeuniversitetet i Ålborg. Og for Tidskerne i Esbjerg

 

1990ERNE: KURSER I DRØMMEANALYSE OG PERSONLIG UDVIKLING

Selvværd og assertionstræning
– Eget regi
– Amtscentralerne i København og i Randers
– Kurser arrangeret af Skolekonsulenterne i Århus.

Drømmeanalyse
– Eget regi
– Amtscentralen i København
– Daghøjskoler i Århus
– Aftenskoler i Århus.

Andre kurser i personlig udvikling
– Fortløbende udviklingsgrupper
– “Hjertet i Centrum”
– “De to Køn”
– “Mit livs Historie”
– ” Mindreværd, selvværd og merværd “.

 

1980ERNE: FOKUS PÅ DET PÆDAGOGISKE

Pædagogik for voksenundervisere
– Den Sociale Højskoles etårige efteruddannelse.
– “Pædagogik for Sygehusenes Uddannelsescenter,Århus
– Ergo- og fysioterapeutskolerne
– Magisterforeningen.

De to køns psykologi
– Årskurser gennem 4 år, Danmarks Pædagogiske Universitet
– Semesterkursus på Cekvina, Århus Universitet
– “Kvinder som ledere”, SAS Service Partner, København.

Fremtidsværksteder
For fx lærere, forældregrupper, beboergrupper mv.

Samarbejde
Kurser i samarbejde, heraf en stor del direkte på arbejdspladsen, fx skoler i Århus amt.

Forældresamarbejde
Efter udgivelsen af ” Tro, håb og anklager”, Gyldendal 1983: foredrag og temadage landet over om skolens samarbejde med forældrene.

Drømme og fantasirejser
Efter udgivelsen af “Fri som Fuglen – om liv og livsstil” i samarbejde med Birte Sørensen (en bog for de ældste elever i folkeskolen og for gymnasiet): en række kurser arrangeret af forlaget og af forskellige amtscentraler.